?? where to buy face mask in hanoi n95 mask new surgical mask doesnt just trap viruses it renders them

maz? thuja

diki? kulübesi

atölye / workshop

butik cafe

apart

mis kokulu i?ecekleriyle, zamans?z kost¨ımleri'yle, ne?eli workshop'lar?yla 2 ayr? apart?r,

maz? thuja

etkinlikler

workshop, kutlama, sanatsal çal??malar...

diki? kul¨ıbesi by berrin aky¨ız

evimiz eviniz y?ld?zlar ?ahidimiz. eski ama temiz, biçimsiz ama düzenli, saf, do?al?z. do?a bizim, biz o'nun en iyi dostuyuz. bize zarar vermeyeni ba? tac? ederiz. denizde a?aç, karada bal?k, gökyüzünde çiçek olmak isterim. a?açlar ço?als?n, bal?klar konu?sun, ya?mur çiçek olup ya?s?n isterim.

yolcu?um 20. y?l?n? tamamlarken, tasar?m ruhum, "insanlar bir evde nas?l a??rlan?r" diye yola ç?kt?, kendimi maz?'da buldum.

portakal a?uresi spesiali ile ses getirece?ini dü?ündü?ümüz diki? kulübesi bir kütüphane ile de okunmu? kitaplar? türkiyenin her yerinden buraya toplay?p bir köy kitapl???n? da üstlenecektir.

gallery
gallery
gallery
gallery

01 zamans?z kost¨ımler

do?ru çizginin do?ru bedenle bulu?mas?d?r zamans?z giysiler. tüketen topluma önce kad?nlar olarak "dur" demek tüm heyecan?m. bedeni yalayan giysiler ipek keten dokular sessizce dans eden çizgiler.
i?te zamans?z kostümler

02 sanat atölyeleri

resim diki? do?a malzemelerinden yap?lacak aksesuarlar çe?itli sanatç?lar e?li?inde programlan?p sizlere sunulaca?? gibi, siz merakl? ve becerili ki?ilerin kendi istedikleri ?ekilde de özgürce çal??ma alanlar? olacakt?r. sanatç?lar?n eserlerinin sergilenmesi, köyde ya?ayan çocuklara do?an?n sundu?u malzemelerle ( ta? boyama, kumsal art?klar?ndan aksesuarlar,magnet.. ) gönüllü atölyeler yap?p üretilen malzemeleri köy pazar?nda açacaklar? tezgahta sat??a koyup, üretip-satma yada ö?renmeleri için yard?m edecektir.

03 ya?am atölyeleri

N95 Masks Bulk Order, maz? thuja'da sizi ?ehrin karma?as?ndan uzakla?t?ran kendi içinize dönece?iniz ya?am atölyeleri haz?rlamaktad?r. ayda bir defa düzenlenen bu etkinlikler içeri?indeki, nefes atölyeleri ile nefesinizin gücünü ke?fedecek, kahkaha yogas? seanslar? ile hayat?n?zdaki mutluluk ve sevinç enerjisini yükseltecek, derin hikayeler atölyesinde inanç kal?plar?n?z?n fark?na var?p ya?am hikayelerinizi de?i?tirebileceksiniz. muhte?em deniz manzaras? e?li?inde yapa?aca??z meditasyonlarda derin gev?eme ve rahatlamay? bedeninize ya?atacaks?n?z. etkinik süresince arzu edenler ayr?ca bireysel seans alabileceklerdir.

04 istanbul psikoloji okulu    & maz? thuja

ya?am?n?za sa?l?k, zindelik, gençlik ve enerji katacak bir ruhsal ‘füzyon’ - ‘ar?nma’ ‘antiaging’ - ‘detoks’ deneyimine ne dersiniz?
ipo-istanbul psikoloji okulu’ndan ruh sa?l??? profesyonelleri psikiyatr/psikoterapist dr. p. sevda b?kmaz, uzm. psikolog hakan duman, psikolog süleyman örikli ve maz? thuja by berrin akyüz ile 18-21 haziran 2016 tarihlerinde gerçekle?ecek olan bodrum/maz?’daki bu bulu?maya sizi de bekliyoruz.

05 ekolojik ya?am

küçük bostanlarda size özel sebzeler ekiliyor. küçük bir bütçeyle haz?rlanan bu sebze alan? zaman?na göre domates salatal?k biber kabak patl?can börülce olarak ekiliyor. sahip olup u?ra?mak için zaman bulamazsan?z sizin için ilgilenecek birileri de olacak. siz sadece çiçeklerinin üzerinden dü?mesini bekleyin. kendi elinizle kopar?p, sesini dinleyin, kokusunu hissedin :) 

06 do?al ürün workshoplar?

a?açtan taze meyveyi toplay?p reçeller, ekolojik bahçemizden toplanan sebzelerle yemekler tur?ular, kendi yeti?tirdi?imiz bitkilerden haz?rlaca??m?z özel bitki çaylar?n?n konu alaca?? workshoplar...
kümesteki tavuklar anne omleti için yumurtalar? haz?rlarken, sar?k?z da rengarenk çiçekleri sizin için toplar. 

berrin akyüz

tasar?mc?

berrin akyüz, bodrum-maz?'daki atölyesini 2016 y?l?nda açt?. kendisi burada sanat?n? yarat?p, eserlerini sat??a sunmaktad?r.

1 y?l önce ba?latt???, sizleri ?ehrin karma?as?ndan uzakla?t?r?p kendinizi yenilemenizi sa?layacak workshop etkinlikleri düzenlemekte, ayn? zamanda maz?'ya yeni bir çehre kazand?r?p sizlere ikinci bir ev imkan? sa?lamaktad?r.

maz? köyünü kendine siper alarak dokusuna zarar vermeden oradaki kaybolmakta olan dokumac?l??a topra?a dökülen narenciyeye can vermek için kollar? s?vam??t?r.

maz? thuja butik cafe

karaba? otu, ada çay?, yasemin, meltem ile rahatlayabilirsiniz.
keçiboynuzu pekmezi, portakal a?uresi, do?al sabun, zeytin ve zeytin ya??m?z? yan?n?zda götürüp, sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

galeri

foto?raf ?ekimlerimiz i?in merve serto?lu'na te?ekk¨ır ederiz....

portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio

etkinlikler

maz? thuja etkinlik program? hakk?nda detayl? bilgi almak i?in l¨ıtfen bizimle ileti?ime ge?iniz.

0546 511 3606 numaral? telefondan arayabilir yada N95 Masks Today adresine mail g?nderebilirsiniz.

ileti?im

adres

maz? k?y¨ı, hurma koyu
bodrum/t¨ırkiye

tel

(0546) 511 3606

Covid 19 N95 Mask, New and relatively cheap Sheet masks at KohlsAsianBeauty Reddit, Where To Buy Face Mask In Hanoi N95 Mask Masks for Sale 2020, Welcome to Buy Where To Buy Face Mask In Hanoi N95 Mask Online. We offer Masks Where To Buy Face Mask In Hanoi N95 Mask Shoes Outlet Online, ful ,Glam Glow Face Masks My Little Pony. Airhole Unisex Facemask Standard 2 Layer Face Mask Ebay,Picture 1 Of 5; Picture 2 Of 5; Picture 3 Of 5. Where To Buy Face Mask In Hanoi N95 Mask Sale, Top quality Masks Where To Buy Face Mask In Hanoi N95 Mask Wholesale from Hong Kong, enjoy more 68% discount off here, and get free shipping with Masks . ful ,Glam Glow Face Masks My Little Pony. Airhole Unisex Facemask Standard 2 Layer Face Mask Ebay,Picture 1 Of 5; Picture 2 Of 5; Picture 3 Of 5. Mask 8210 N95 ful ,Glam Glow Face Masks My Little Pony. Airhole Unisex Facemask Standard 2 Layer Face Mask Ebay,Picture 1 Of 5; Picture 2 Of 5; Picture 3 Of 5, Blithe Purple Patting Splash Mask by Glow Recipe on QVC, ful ,Glam Glow Face Masks My Little Pony. Airhole Unisex Facemask Standard 2 Layer Face Mask Ebay,Picture 1 Of 5; Picture 2 Of 5; Picture 3 Of 5, ful ,Glam Glow Face Masks My Little Pony. Airhole Unisex Facemask Standard 2 Layer Face Mask Ebay,Picture 1 Of 5; Picture 2 Of 5; Picture 3 Of 5, Wholesale Jason MaskWholesale Online 2020, ful ,Glam Glow Face Masks My Little Pony. Airhole Unisex Facemask Standard 2 Layer Face Mask Ebay,Picture 1 Of 5; Picture 2 Of 5; Picture 3 Of 5, Masks Where To Buy Face Mask In Hanoi N95 Mask First Nj Coronavirus Death Is Little Ferry Man Cases Rise To 15. ful ,Glam Glow Face Masks My Little Pony. Airhole Unisex Facemask Standard 2 Layer Face Mask Ebay,Picture 1 Of 5; Picture 2 Of 5; Picture 3 Of 5, ful ,Glam Glow Face Masks My Little Pony. Airhole Unisex Facemask Standard 2 Layer Face Mask Ebay,Picture 1 Of 5; Picture 2 Of 5; Picture 3 Of 5.